<% Set conn=server.createobject("adodb.connection") dsnpath="DRIVER={MICROSOFT ACCESS DRIVER (*.MDB)}; " dsnpath=dsnpath & "DBQ=" & Server.MapPath("db/System_DB.mdb") conn.open dsnpath sql="SELECT*FROM SETUP;" Set rs=conn.execute(sql) %>

ALAN ADI KAYDET
Lütfen kaydetmek istediğiniz alan adını aşağıdaki sorgu sistemi ile kontrol edip kayıt için sipariş formunu doldurunuz!.


Lütfen kaydetmek istediğiniz alan adını aşağıdaki bölüme yazınız!.

<% '*********************************** '// Creat FACTORY Interactive Tasarım Çözümleri '// http//www.creatfactory.com/ '// Sponsor: Index Hosting (www.creatfactory.com) '*********************************** '// Cache ? On Error Resume Next Response.Expires = 0 Response.Expiresabsolute = Now() - 1 Response.AddHeader "pragma","no-cache" Response.AddHeader "cache-control","private" Dim WhoisQ, BoolFound, Domain, DomainOK DomainOK = True Domain = Trim(Request.Querystring("domain")) '// Clear String For intLoopCounter = 0 to 44 Domain = Replace(Domain, CHR(intLoopCounter), "") Next For intLoopCounter = 58 to 96 strTextInput = Replace(strTextInput, CHR(intLoopCounter), "") Next For intLoopCounter = 123 to 255 strTextInput = Replace(strTextInput, CHR(intLoopCounter), "") Next '// Clear string domain = Replace(domain,"www.","") domain = Replace(domain,"http://","") domain = Replace(domain,"/","") domain = Server.HTMLEncode(domain) '// Check Valid String If domain = "" OR Len(domain) < 2 OR NOT Instr(domain,".") > 0 Then domainOK = False End If '// Activate for domain_sorgula.asp?xxx.com 'Domain = Trim(Request.Servervariables("QUERY_STRING")) Domain = Lcase(Domain) %> Domain Kontrol Sistemi
" style="display:inline">

Domain :

<% If domainOK Then WhoisQ = fm_Whois(Domain) If BoolFound Then '// Do Response.Write "
" & domain & " Bir başkası tarafından kaydedilmiş.
Lütfen başka bir domain seçiniz!...
" & WhoisQ
	Else
		Response.Write "
Seçmiş olduğunuz domain'i satın alabilirsiniz.
Satın almak için lütfen Sipariş Ver butonuna tıklayınız.

SİPARİŞ VER!


İstediğiniz Domain : " & domain End IF Else Response.Write "

Kaydetmek İstediğiniz Domain'i Yazın. Örneğin; domain.com

" End If Response.Write "
Domain Kontrol ve Kayıt Sistemi
" '*********************************** '// FUNCTIONS + This part of code could be in an include file '*********************************** '// Firmax Internet Hizmetleri '*********************************** '// Clear from Top Function ClearTop(byVal Code, byVal ClearTopStr) PosCounter = 1 If ClearTopStr <> "" Then '// Clear bottom unwanted Code If Instr(PosCounter,Code,ClearTopStr) Then While NOT ClearTopPosCheck ClearTopPos = Instr(PosCounter,Code,ClearTopStr) If Instr(PosCounter,Code,ClearTopStr) Then ClearTopPosCheck = True Else ClearTopPosCheck = False End If PosCounter = PosCounter + Len(ClearTopStr)-1 Wend If ClearTopPos > 0 Then If ClearTopStrPlus = "" Then ClearTopStrPlus = 0 Code = Right(Code,Len(Code)-ClearTopPos-Len(ClearTopStr)-ClearTopStrPlus) End If End If End If ClearTop = Code End Function '// Clear from Bottom Function ClearBottom(byVal Code, byVal ClearBottomStr) If ClearBottomStr <> "" Then '// Clear bottom unwanted Code ClearBottomPos = Instr(Code,ClearBottomStr) If ClearBottomPos > 0 Then Code = Left(Code,ClearBottomPos-1-ClearBottomPlus) End If End If ClearBottom = Code End Function '*************************************************************************************** '// Whois ! '// Input : domain name '// Return Code and BoolFound(Boolean) '*************************************************************************************** Function fm_Whois(byVal domain) Dim Xobj, Code, Xurl, ArrCode If Trim(domain) = "" Then fm_Whois = "No Domain specified ! " : Exit Function '// GET URL If Instr(domain,".tr") Then '// TR Xurl = "http://whois.cc.metu.edu.tr/whois/wwwwhois" XPost = "Whois=" & Trim(domain) '// XMLHTTP ' Set Xobj = Server.CreateObject("Msxml2.XMLHTTP") ' Xobj.Open "POST",Xurl,false ' Xobj.setRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded" ' Xobj.Send XPost ' Code = xobj.ResponseText '// ASPTear Set Xobj = CreateObject("SOFTWING.ASPtear") Code = xobj.Retrieve(Xurl, 1, XPost, "", "") '// Kill Set Xobj = Nothing ClearTopStr = "
"
			ClearBottomStr ="
" Code = ClearTop(Code,ClearTopStr) ' Response.Write Server.HTMLEncode(Code) Code = ClearBottom(Code,ClearBottomStr) fm_Whois = Code '// Check Found If Instr(Lcase(Code),"not found") > 0 Then BoolFound = False Else BoolFound = True Else Xurl = "http://www-whois.internic.net/cgi/whois?whois_nic=" & domain & "&type=domain" Set Xobj = Server.CreateObject("Msxml2.XMLHTTP") Xobj.Open "GET",Xurl,false Xobj.SetRequestHeader "Content-type", "text/html" Xobj.Send If Int(xobj.Status) = 200 Then Code = xobj.ResponseText Else Code = "Whois kontroller şimdi yoğun!. (www.firmax.net)" End If '// Kill Set Xobj = Nothing ClearTopStr = "
"
			ClearBottomStr ="
" Code = ClearTop(Code,ClearTopStr) Code = ClearBottom(Code,ClearBottomStr) '// Check Found If Instr(Lcase(Code),"not found")>0 OR Instr(Lcase(Code),"no match")>0 Then BoolFound = False Else BoolFound = True '// Handle Errors If err Then Code = "Error !
Err : " & err.description & "
" & Code fm_Whois = Code End If End Function %>
Domain yıllık ücreti: <%=rs("domain")%>$