İnternet korsanlarına ağır cezalar geliyor

   Adalet Bakanlığı’nın ilgili kurum ve kuruluşlarının görüşüne sunduğu “Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı”na göre, bilgisayar korsanlarına 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve adli para cezası öngörülüyor. Buna göre, bir bilişim ağı aracılığıyla; bilişim sisteminde bulunan veri veya programları hukuka aykırı olarak bozan, silen, değiştiren, yok eden, erişilmez kılan veya sisteme veri veya Program yerleştiren, ekleyen, veri veya programlara zarar veren kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve adli para cezası alacak.
Tasarıda, bir bilişim ağı aracılığıyla; bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı giren veya herhangi bir şekilde sistemde kalmaya devam eden kimseye 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya 200 günden 800 güne kadar adli para cezası verilmesi öngörülüyor.

Ayrıca, bir bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girerek veri veya program elde eden kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 200 günden aşağı olmamak üzere adli para cezası alacak. Bu suçların soruşturma ve kovuşturulması ise, mağdurun şikayetine bağlı olacak.
Bilişim ağına bağlanmak suretiyle, ağdaki verileri hukuka aykırı olarak herhangi bir şekilde izleyen kimseye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası, bilişim ağına bağlanmaksızın herhangi bir yolla bilişim sistemindeki verileri hukuka aykırı izleyen kimseye 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.(Eylül 2006)