Sayın <% =Your_UserName%>, panelinize hoşgeldiniz!.

ÇIKIŞKişisel Bilgileriniz


Yeni Siparişleriniz


Kayıtlı Hizmetler


Teknik Destek

 
<% Dim MyAccount Set MyAccount = Server.CreateObject("ADODB.Connection") ConnStr = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};pwd=password;" ConnStr = ConnStr & "DBQ=" & Server.MapPath("db\System_DB.mdb") MyAccount.Open(ConnStr) SQLtemp = "SELECT * FROM CustRecords WHERE Cust_UserName = '" & Request.Cookies("UserName") & "' " Set rs = MyAccount.Execute(SQLtemp) while not rs.eof If Request.Cookies("UserName") = rs("Cust_UserName") Then dim Your_Name Your_Name = rs("Cust_Name") dim Your_LastName Your_LastName = rs("Cust_LastName") dim Your_UserName Your_UserName = rs("Cust_UserName") dim Your_Password Your_Password = rs("Cust_Password") dim Your_Email Your_Email = rs("Email") dim Your_Address Your_Address = rs("Cust_Address") dim Your_City Your_City = rs("Cust_City") dim Your_Country Your_Country = rs("Cust_Country") dim Date_In Date_In = rs("Entry_Date") Response.Write "

Sayın " & Your_Name & " " & Your_LastName & "

" &_ "
" &_ "
" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "" &_ "
Hesap bilgileriniz - 
Kullanıcı Adı-" & Your_UserName & "
Şifre-" & Your_Password & "
Küçük-Büyük harf duyarlıdır.
Kişisel bilgiler -
E-Mail-" & Your_Email & "
Adres-" & Your_Address & "
Şehir-" & Your_City & "
Ülke-" & Your_Country & "
Kayıt tarihi -" & Date_In & "
Bilgi güncelle -
Şifreyi değiştirmek içinTıklayın
" &_ "
" End If rs.MoveNext Wend rs.Close MyAccount.Close set MyAccount = Nothing %>