KURALLAR

Bilindiği gibi yasalara aykırı hiçbir şey serverlarda yayınlanamaz, telif hakkına sahip olmadığınız hiçbir malzeme bulunamaz, yayınlanamaz.

Eğer MP3'ün telif hakkı sizde ise yayınlayabilirsiniz ama pornografik, sadece +16 yaş gurubuna hitap eden fotoğraflar ve malzemeler, sex içerikli malzemeler, vahşet içeren fotoğraf ve düşüncelerin ne kadar telif hakkını almış olsanız da(!) yayınlayamazsınız. Casino, loto, toto, iddia, maç tahmini, kumar, dialer, bölücü, yıkıcı, terörist siteri ve toplum ahlakına aykırı hiç bir şey bulundurulamaz. İllegal sitelere LİNK veremezsiniz. İllegal download'a izin veremezsiniz, link gösteremezsiniz. Bunun gibi kanunlara aykırı davranan domainlerin kullanıcılar ikaz edilip/edilmeyip hesapları silinir ya da içeriği değiştirilir.

GENEL SERVİS ŞARTLARI

Fethiye Host, bu "Genel Servis Şartları"'nın duyurusunu, öncelikle www.Fethiye Host.com adresinde yer alan web sitesinden kullanıcılarına duyurur. Fethiye Host, "Genel Servis Şartları"nda meydana gelecek değişiklikleri yine aynı şekilde web sitesinde yayınlar ve bu yayın, kullanıcının kendisine yapılmış tebligat yerine geçer. "Genel Servis Şartları" ile ilgili değişiklikleri takip etme sorumluluğu kullanıcıya aittir. Fethiye Host servislerinden faydalanmaya devam eden kullanıcılar, bu "Genel Servis Şartları"nda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.

Fethiye Host, kendisine yasal mercilerden aksi yönde talep gelmediği sürece, sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmemekte ve herhangi bir sansür uygulamamaktadır. Bu nedenden dolayı, kullanıcılar, kendilerine Internet kanalı ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendileri kontrol etmek durumundadırlar. Kullanıcılar, kendileri Internet kanalı ile ulaşan bilgilerin içeriğinden ve doğru olmamasından dolayı meydana gelebilecek hiçbir zarardan dolayı Fethiye Host'u sorumlu tutamazlar.

Fethiye Host, kullanıcılarının kendi servisleri kanalı ile gönderdikleri, yayınladıkları bilgileri kontrol ve sansür etmemektedir. Kullanıcılar, Fethiye Host servisleri kullanımı esnasında gerçekleştirecekleri aktivitelerin yasal sonuçlarından dolayı kendileri sorumludurlar.

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ YASAK AKTİVİTELER

Aşağıdaki aktivitelerin Fethiye Host servisleri kullanılarak gerçekleştirilmesi kesinlikle yasaktır. Fethiye Host, bu aktiviteleri gerçekleştiren kullanıcılara ait servisleri durdurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

SPAM GÖNDERİMİ

SPAM, alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların Internet yolu ile gönderimidir. SPAM gönderimi, Fethiye Host'ya olan güveni zedelediği gibi, aynı zamanda Fethiye Host sistemlerinde aşırı yüklenmelere sebep olarak, müşterilere sağlanan servislerde aksamalara neden olabilmektedir.

Fethiye Host'ten SMTP hizmeti alanlar, SPAM gonderimi yapamazlar. Kendisine ait bir SMTP sunucusu bulunduran kullanıcılar, Fethiye Host'dan SMTP hizmeti alsınlar ya da almasınlar, kendi sunucularındaki SMTP hizmetini, SPAM gönderimini kolaylaştıracak şekilde korumasız ve 3. kişi/kurumların kullanımına açık şekilde çalıştıramazlar.

 FİKİR ve SANAT ESERLERİNE YÖNELİK SUÇLAR

Kişi ve/veya kurumlara ait copyright, tescilli markalar, servis markaları, ticari sırlar, yazılım korsanlığı ve patent haklarına karşı işlenebilecek ve "Fikir ve Sanat Eserleri Yasası", "Markalar Yasası", "Türk Ticaret Yasası", "Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa" kapsamında suç teşkil edecek davranışlar bu kapsamdadır. Ayrıca, kişisel haklara ve özel hayata tecavüz içeren davranışlar.

GENEL AHLAKA ve GELENEKLERE AYKIRI DAVRANIŞ ve YAYINLAR

Fethiye Host servislerinin, kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışları gerçekleştirmek için kullanılması ve/veya buna aracı olunması.

SALDIRGAN ve TEHDİTKAR DAVRANIŞLAR

Fethiye Host servislerinin, 3. şahıs ve/veya kurumlara karşı saldırgan ve tehditkar davranışlar içerecek şekilde kullanımı.

DİĞER BİLGİSAYAR veya AĞLARA YASADIŞI YOLLARLA veya YETKİSİZ ERİŞİM

Başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesabı veya ağlara yetkisiz veya yasadışı yollarla erişmeye çalışmak ("hacking" veya "hacker" olarak tanımlanan davranışlar) ve sistemlere yasadışı veya yetkisiz şekilde ulaşmayı sağlayacak diğer aktiviteler ("port scan", "stealth scan" v.b. aktiviteler) için kullanılması.

VİRÜS, KURTÇUK, TRUVA ATI v.b. ZARAR VERİCİLERİN DAĞITIMI İLE İLGİLİ AKTİVİTELER

Internet virüsleri, kurtçuk, truva atı gönderimi veya "pinging", "flooding", "mailbombing", "denial of service" gibi, diğer kullanıcıların, Fethiye Host ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktiviteler.

DİĞER YASADIŞI AKTİVİTELER

Burada belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivite.

DİĞER AKTİVİTELER

Fethiye Host kullanıcılarına, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlar.

Yukarıda belirtildiği üzere, Fethiye Host servislerinden faydalanan kullanıcılar, gerçekleştirdikleri aktivitelerin yasal sonuçlarından kendileri sorumludurlar.

Fethiye Host, haberdar olduğu zararlı aktivitelerle ilgili bilgi silme, web sitesinin yayınını durdurma, zararlı yayınları bloke edecek uygulamalar kullanma, Internet erişimini engelleme gibi önlemleri alma hakkını saklı tutmaktadır.

Fethiye Host, web sitelerindeki ve Internet üzerinden iletilen bilgilerin gizliliğine önem vermektedir. Ancak, genel yapısı itibarı ile, Internet üzerinden iletilen bilgilerin güvenlik seviyesi normal posta, faks veya sesli telefon görüşmelerinden daha fazla veya eksik değildir. Bu sebeple, Fethiye Host, kullanıcılarının Internet üzerinden gönderdikleri ve/veya yayınladıkları bilgilerin mutlak güvenlik seviyesine sahip olmadığının bilinci ile davranmalarını önermektedir. Kullanıcılar, aksi belirtilen durumlar hariç olmak kaydı ile sistem ve bilgi güvenliklerinden kendileri sorumludurlar ve Fethiye Host'u, kendi servislerinin kullanımı esnasında bilgi güvenliğinin sağlanamamasından dolayı sorumlu tutamazlar.

Kullanıcılar, Fethiye Host ile servis sağlayıcılar arasında imzalanan İnternet Servis Sağlayıcı Sözleşmesi kapsamında, hizmeti kullanan kullanıcılara bu hizmetin üçüncü şahıslara satışı konusunda getirilen kısıtlamalara aynen tabidirler.

Fethiye Host servislerinin kullanıcılara satışı ve teslimi esnasında, servis özellikleri ile ilgili bilgiler açık şekilde bildirilmektedir.

Kullanıcılar, satış esnasında belirtilmeyen özelliklerin ilgili servis kapsamında yer almamasından dolayı Fethiye Host'dan hak veya zarar tazmini talebinde bulunamazlar.

Genel Servis Şartlarını ihlal edici davranışlarda bulunan kullanıcılar, Fethiye Host'nun alacağı tedbilerle ilgili olarak bir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamazlar.