<%Response.Expires = -1 %> <%Response.ExpiresAbsolute = Now() - 1 %> <%Response.AddHeader "pragma", "no-cache" %> <%Response.AddHeader "cache-control", "private" %> <%Response.CacheControl = "no-cache" %> <% Response.Expires = -1000 Response.Buffer = True Response.Clear %> <%Your_UserName = request.cookies("UserName")%> <%Date_In = request.cookies("still")%> <% Response.Expires = -1000 Response.ExpiresAbsolute = Now() - 1 If request.cookies("UserName") = "" AND Session("UserName") = "" then Response.Redirect ("unauthorized.asp") Response.End End If %> <% Response.Expires = -1000 Response.ExpiresAbsolute = Now() - 1 If Session("UserName") = "" then Response.Redirect ("unauthorized.asp") Response.End End If %> <% Set bag = Server.CreateObject("ADODB.Connection") bag.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("db/System_DB.mdb") Set yolla = server. CreateObject("ADODB.Recordset") SQL = "Select * from Orders" yolla.Open SQL,bag,1,3 Dim alanadi, if_alanadi, odeme, odeme_araligi, paketadi, pakettur, Your_UserName, statu, date alanadi = request.form("alanadi") if_alanadi = request.form("if_alanadi") odeme = request.form("odeme") odeme_araligi = request.form("odeme_araligi") paketadi = request.form("paketadi") pakettur = request.form("pakettur") Your_UserName = request.form("Your_UserName") statu = request.form("statu") date = request.form("date") yolla.AddNew yolla("alanadi") = alanadi yolla("if_alanadi") = if_alanadi yolla("odeme") = odeme yolla("odeme_araligi") = odeme_araligi yolla("paketadi") = paketadi yolla("pakettur") = pakettur yolla("Your_UserName") = Your_UserName yolla("statu") = statu yolla("date") = date yolla.Update %> Fethiye Host
 
   
 <%Response.Expires = -1 %> Fethiye Host
 

PAKET KAYDINIZ TAMAMLANDI
Siparişinizin işleme alınabilmesi için lütfen aşağıda detaylı bir şekilde verdiğimiz ödeme bilgileri doğrultusunda 5 iş günü içersinde gerekli ödemeyi yapınız!.

Sipariş Bilgileriniz
 <%=yolla("pakettur")%> - <%=yolla("paketadi")%> Siparişiniz Alınmıştır
Sipariş ve ödeme bilgileriniz aşağıda detaylı bir şekilde verilmiştir.

 Belirttiğiniz Domain : <%=yolla("alanadi")%>
 
 Hosting Ücreti : <%=yolla("odeme")%>$/YTL - <%=yolla("odeme_araligi")%>
 Domain Ücreti : <%=yolla("if_alanadi")%>$/YTL
 Toplam Tutar : <% Dim Domain, Toplam Urun = yolla("odeme") Domain = yolla("if_alanadi") Toplam = Urun + Domain %><% =Toplam %>$/YTL

 

Lütfen toplam bedeli en geç 5 iş günü içersinde aşağıda belirttiğimiz Banka Hesap Numaralarımıza aktarınız, ödemeniz sonrası Kontrol Panelinizden ödeme bildirimizi yapınız.

 
Banka Hesap Numaralarımız;
<% Set conn=server.createobject("adodb.connection") dsnpath="DRIVER={MICROSOFT ACCESS DRIVER (*.MDB)}; " dsnpath=dsnpath & "DBQ=" & Server.MapPath("db/System_DB.mdb") conn.open dsnpath sql="SELECT*FROM SETUP;" Set rs=conn.execute(sql) %>
<%=rs("banka")%>
         
 

  Kontrol Paneli(<% =Your_UserName%>)

 | ÇIKIŞ

  » Sistemimizdeki kullanıcı hesabınız aktif